[Stage] ZE:A 5 - The day we broke up [M Countdown]

30/03/2013, 12:00 GMT+07:00

ZE:A 5 đã mang ca khúc mới nhất của mình lên sân khấu M Countdown!. Cùng YAN News thưởng thức The day we broke up nào!

ZE:A 5 đã mang ca khúc mới nhất của mình lên sân khấu M Countdown!. Cùng YAN thưởng thức The day we broke up nào!