[Stage Vietsub] I can't leave you - SHINee

21/02/2013, 17:00 GMT+07:00

Cùng thưởng thức giọng ca tuyệt vời của các thành viên SHINee trong phiên bản duy nhất được trình diễn trên sân khấu.

Cùng thưởng thức giọng ca tuyệt vời của các thành viên SHINee trong phiên bản duy nhất được trình diễn trên sân khấu.