[Stage] Vắng em - Noo Phước Thịnh [YAN Vpop 20]

07/01/2013, 18:30 GMT+07:00

Hãy lắng nghe ca khúc hit của Noo Phước Thịnh trong chương trình YAN Vpop 20 Live nhé!

Hãy lắng nghe ca khúc hit của Noo Phước Thịnh trong chương trình YAN Vpop 20 Live nhé!