[Stage] SNSD "nam tính" trên sân khấu live Mr.Mr.

06/03/2014, 18:20 GMT+07:00

SNSD đã có sân khấu trở lại đầu tiên và dành ngay chiếc cúp no.1 với Mr.Mr. trên chương trình M!Countdown ngày hôm nay.

SNSD đã có sân khấu trở lại đầu tiên và dành ngay chiếc cúp no.1 với Mr.Mr. trên chương trình M!Countdown ngày hôm nay.