[Stage] SISTAR 19 - Gone not around any longer

02/03/2013, 09:00 GMT+07:00

SISTAR 19 đã làm nóng sân khấu M Countdown với vũ đạo nóng bỏng và quyến rũ qua single mới nhất Gone not around any longer

SISTAR 19 đã làm nóng sân khấu M Countdown với vũ đạo nóng bỏng và quyến rũ qua single mới nhất Gone not around any longer.