[Stage] SISTAR 19 - Gone not around any longer

SISTAR 19 đã làm nóng sân khấu M Countdown với vũ đạo nóng bỏng và quyến rũ qua single mới nhất Gone not around any longer

SISTAR 19 đã làm nóng sân khấu M Countdown với vũ đạo nóng bỏng và quyến rũ qua single mới nhất Gone not around any longer.

CTV - M Countdown | 02/03/2013