[Stage] Lời anh muốn nói - The Men [YAN Vpop 20 Live]

30/12/2012, 08:10 GMT+07:00

Hãy cùng lắng nghe ca khúc Lời anh muốn nói của The Men qua phiên bản live nhé!

Hãy cùng lắng nghe ca khúc Lời anh muốn nói của The Men tại YAN VPOP 20 Live nhé!