[Stage] Hand up - 2pm [Asia Tour 2013]

18/01/2013, 10:15 GMT+07:00

Video clip này được 2pm ghi hình tại Malaysia trong tour diễn Asia của mình.

Video clip này được 2PM ghi hình tại Malaysia trong tour diễn Asia của mình. Mặc dù khá im hơi lặng tiếng trong năm 2012 nhưng tour lưu diễn này sẽ là một bước đệm để sự quay trở lại của 2PM năm 2013 sẽ hoành trang hơn nhiều lần.