[Stage] Dreamer - History

23/08/2013, 12:07 GMT+07:00

Nếu ai đã từng yêu thích các ca khúc của các anh chàng History, chắc chắn sẽ không thể bỏ lỡ ca khúc đặc biệt với những ca từ đầy ý nghĩa này. Cùng thưởng thức nhé!

Nếu ai đã từng yêu thích các ca khúc của các anh chàng History, chắc chắn sẽ không thể bỏ lỡ ca khúc đặc biệt với những ca từ đầy ý nghĩa này. Cùng thưởng thức nhé!