[Stage] Do you love me - 2NE1

10/08/2013, 06:41 GMT+07:00

2NE1 thật khéo léo khi vừa ra mắt ca khúc hôm qua, thì hôm nay đã trình diễn trong chương trình đặc biệt M Count Down. Cùng theo dõi ngay sau đây nhé!

2NE1 thật khéo léo khi vừa ra mắt ca khúc hôm qua, thì hôm nay đã trình diễn trong chương trình đặc biệt M Count Down. Cùng theo dõi ngay sau đây nhé!