[Stage] Bùi Anh Tuấn - Xuân có em (Nhạc hội Tết Việt)

12/02/2013, 09:00 GMT+07:00

Mùa xuân thât ý nghĩa khi mọi người trong gia đình được sum họp bên nhau, nhưng màu xuân còn ngọt ngòa hơn khi các đôi trai gái được ở bên một nửa yêu thương của mình.

Mùa xuân thât ý nghĩa khi mọi người trong gia đình được sum họp bên nhau, nhưng màu xuân còn ngọt ngòa hơn khi các đôi trai gái được ở bên một nửa yêu thương của mình.

Cùng nghe chàng trai lãng tử Bùi Anh Tuấn chia sẻ gì qua bài hát Xuân có em của nhạc sĩ Hoàng Tôn.