[Stage] Ái Phương - Xin chào Việt Nam (Nhạc hội Tết Việt)

08/02/2013, 20:00 GMT+07:00

Ái Phương thể hiện Bonjour VietNam theo một cách mới như để gợi nhớ về quê hương của những người con luôn hướng trái tim mình về quê nhà dù chưa một lần đặt chân đến.

Ái Phương thể hiện Bonjour VietNam theo một cách mới như để gợi nhớ quê hương của những người con luôn hướng trái tim mình về quê nhà dù chưa một lần đặt chân đến.