12 câu chuyện nghiêm cấm FA đọc nếu không muốn "vỡ tim"

09/12/2016, 18:00 GMT+07:00

Đây là "bộ sưu tập" các câu chuyện đáng yêu nhất giữa chàng và nàng, cảnh báo "vỡ tim" nên nghiêm cấm FA tuyệt đối!

# Chuyện tình yêu 1

12 câu chuyện nghiêm cấm FA đọc nếu không muốn "vỡ tim"

# Chuyện tình yêu 2

12 câu chuyện nghiêm cấm FA đọc nếu không muốn "vỡ tim"

# Chuyện tình yêu 3

12 câu chuyện nghiêm cấm FA đọc nếu không muốn "vỡ tim"

# Chuyện tình yêu 4

12 câu chuyện nghiêm cấm FA đọc nếu không muốn "vỡ tim"

# Chuyện tình yêu 5

12 câu chuyện nghiêm cấm FA đọc nếu không muốn "vỡ tim"

# Chuyện tình yêu 6

12 câu chuyện nghiêm cấm FA đọc nếu không muốn "vỡ tim"

# Chuyện tình yêu 7

12 câu chuyện nghiêm cấm FA đọc nếu không muốn "vỡ tim"

# Chuyện tình yêu 8

12 câu chuyện nghiêm cấm FA đọc nếu không muốn "vỡ tim"

# Chuyện tình yêu 9

12 câu chuyện nghiêm cấm FA đọc nếu không muốn "vỡ tim"

# Chuyện tình yêu 10

12 câu chuyện nghiêm cấm FA đọc nếu không muốn "vỡ tim"

# Chuyện tình yêu 11

12 câu chuyện nghiêm cấm FA đọc nếu không muốn "vỡ tim"

# Chuyện tình yêu 12

12 câu chuyện nghiêm cấm FA đọc nếu không muốn "vỡ tim"

Có phải bạn đã cười tủm tỉm sau khi đọc xong những câu chuyện này không? Đúng rồi, bởi tình yêu vẫn luôn tồn tại, nó là thứ duy nhất khiến mọi trái tim phải mỉm cười. Dù đang FA, hay đang đau khổ vì cuộc tình vừa qua, thì bạn cũng hãy tin vào tình yêu nhé, nó vẫn hiện hữu và chờ bạn tìm đến đấy thôi!