Spica khoe dáng đa sắc màu đáng yêu trên Oh Boy!

10:00 03/10/2013

Nhóm nhạc đàn em của Lee Hyori - Spica khoe dáng đa sắc màu đáng yêu trên tạp chí thời trang Oh Boy!

Spica khoe dáng đa sắc màu đáng yêu trên Oh Boy!

Spica khoe dáng đa sắc màu đáng yêu trên Oh Boy!

Spica khoe dáng đa sắc màu đáng yêu trên Oh Boy!

Spica khoe dáng đa sắc màu đáng yêu trên Oh Boy!

Spica khoe dáng đa sắc màu đáng yêu trên Oh Boy!

Spica khoe dáng đa sắc màu đáng yêu trên Oh Boy!

Spica khoe dáng đa sắc màu đáng yêu trên Oh Boy!

Spica khoe dáng đa sắc màu đáng yêu trên Oh Boy!

Spica khoe dáng đa sắc màu đáng yêu trên Oh Boy!

Spica khoe dáng đa sắc màu đáng yêu trên Oh Boy!

Spica khoe dáng đa sắc màu đáng yêu trên Oh Boy!

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: [email protected]