Sốt mò

SỐT MÒ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Sốt mò - căn bệnh bị lãng quên đã trở lại

Sốt mò - căn bệnh bị lãng quên đã trở lại

Xã hội

Từ tháng 4 đến nay đã có gần 80 bệnh nhân tại Yên Bái bị ấu trùng mò đốt.

Xem thêm