Soobin Hoàng Sơn - Chuyện chàng cô đơn

11/01/2016, 13:16 GMT+07:00

Soobin Hoàng Sơn mang đến màn trình diễn thỏa mãn phần nghe lẫn phần nhìn với cách dàn dựng hoạt hoạt cảnh kết hợp những động tác dễ thương.

Soobin Hoàng Sơn mang đến màn trình diễn thỏa mãn phần nghe lẫn phần nhìn với cách dàn dựng hoạt hoạt cảnh kết hợp những động tác dễ thương.

Theo nguồn: The Remix 2016

Soobin Hoàng Sơn - Chuyện chàng cô đơn

Soobin Hoàng Sơn - Chuyện chàng cô đơn

Soobin Hoàng Sơn - Chuyện chàng cô đơn