Sống trên cây

SỐNG TRÊN CÂY - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Vén bức màn bí mật về bộ tộc ăn thịt đồng loại và sống trên cây lần đầu tiếp xúc với thế giới

Vén bức màn bí mật về bộ tộc ăn thịt đồng loại và sống trên cây lần đầu tiếp xúc với thế giới

Khám phá

Có một bộ tộc chưa một lần tiếp xúc với phần còn lại của thế giới, đó chính là Korowai. Họ là một bộ tộc ăn thịt đồng loại và sống trên cây.

Xem thêm