Song Seung Ki

SONG SEUNG KI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Gia đình anh trai Song Joong Ki bất ngờ tới Việt Nam du lịch

Gia đình anh trai Song Joong Ki bất ngờ tới Việt Nam du lịch

Sao Đông

Mới đây, khi mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh Song Seung Ki, anh trai của Song Joong Ki, dẫn gia đình sang Việt Nam du lịch đón hè.

Xem thêm