Học Sơn Tùng M-TP chưng mâm ngũ quả ngày Tết

26/01/2016, 15:06 GMT+07:00

Cùng xem lại đoạn clip Sơn Tùng bày mâm ngũ quả ngày Tết thuở mới nổi tiếng đầy đáng yêu.

Cùng xem lại đoạn clip Sơn Tùng bày mâm ngũ quả ngày Tết thuở mới nổi tiếng đầy đáng yêu.

Nguồn: Thế giới văn hoá

Học Sơn Tùng M-TP chưng mâm ngũ quả ngày Tết

Học Sơn Tùng M-TP chưng mâm ngũ quả ngày Tết

Học Sơn Tùng M-TP chưng mâm ngũ quả ngày Tết