Sơn Tùng bất ngờ đệm beatbox cho Thu Phương hát "Nắng ấm xa dần"

27/06/2016, 07:00 GMT+07:00

Trong một chương trình, Sơn Tùng đã ngẫu hứng đệm beatbox cho ca sĩ Thu Phương hát "Nắng ấm xa dần" trong sự ủng hộ nhiệt tình của fan.

Trong một chương trình, Sơn Tùng đã ngẫu hứng đệm beatbox cho ca sĩ Thu Phương hát "Nắng ấm xa dần" trong sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm mộ.

Nguồn video: WEPRO Entertainment

Sơn Tùng bất ngờ đệm beatbox cho Thu Phương hát

Sơn Tùng bất ngờ đệm beatbox cho Thu Phương hát

Sơn Tùng bất ngờ đệm beatbox cho Thu Phương hát