Son môi đã biến hoá như thế nào qua 100 năm

01/01/2017, 17:00 GMT+07:00

Bạn có phải là một tín đồ mê son? Bạn có bao nhiêu cây với bao nhiêu phong cách? Hãy khám phá qua 100 năm son môi thay đổi thế nào nhé!

Bạn có phải là một tín đồ mê son? Bạn có bao nhiêu cây với bao nhiêu phong cách? Hãy khám phá qua 100 năm son môi thay đổi thế nào nhé!

Theo nguồn: Allure