Sofie Dossi

SOFIE DOSSI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Màn trình diễn khiến giám khảo ôm đầu sợ hãi của thí sinh 14 tuổi

Màn trình diễn khiến giám khảo ôm đầu sợ hãi của thí sinh 14 tuổi

Màn trình diễn khiến giám khảo ôm đầu sợ hãi của thí sinh 14 tuổi

Xem thêm