Socola chứa giòi

SOCOLA CHỨA GIÒI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Giao hàng sai, siêu thị bồi thường cho khách một hộp socola... chứa giòi

Giao hàng sai, siêu thị bồi thường cho khách một hộp socola... chứa giòi

Xã hội

Một người phụ nữ ở London đã được siêu thị bồi thường cho một hộp socola sau khi họ giao sai loại thịt cho bà. Tuy nhiên mở ra bà lại tá hoả bởi nhìn thấy giòi

Xem thêm