Sốc: Xuất hiện gốc cây chảy máu khi bị cắt rời

23/01/2016, 15:00 GMT+07:00

Gần đây, người dân Trùng Khánh - Trung Quốc đang xôn xao về một gốc cây "nữ thần" kì lạ chảy máu như thịt sống khi bị cắt.

Gần đây, người dân Trùng Khánh - Trung Quốc đang xôn xao về một gốc cây "nữ thần" kì lạ chảy máu như thịt sống khi bị cắt.

Sốc: Xuất hiện gốc cây chảy máu khi bị cắt rời

Sốc: Xuất hiện gốc cây chảy máu khi bị cắt rời

Sốc: Xuất hiện gốc cây chảy máu khi bị cắt rời