Sốc: Xuất hiện gốc cây chảy máu khi bị cắt rời

Gần đây, người dân Trùng Khánh - Trung Quốc đang xôn xao về một gốc cây "nữ thần" kì lạ chảy máu như thịt sống khi bị cắt.

Gần đây, người dân Trùng Khánh - Trung Quốc đang xôn xao về một gốc cây "nữ thần" kì lạ chảy máu như thịt sống khi bị cắt.

Sốc: Xuất hiện gốc cây chảy máu khi bị cắt rời

Sốc: Xuất hiện gốc cây chảy máu khi bị cắt rời

Sốc: Xuất hiện gốc cây chảy máu khi bị cắt rời

Chuyện lạ: Bánh cưới 68 năm… vẫn còn ăn được

Chuyện lạ: Cặp song sinh một trắng, một đen

Chuyện lạ: Cặp song sinh có chung người yêu

Chuyện lạ

Gốc cây chảy máu

Gốc cây nữ thần