Xuất hiện "thánh ăn" xơi 50 bát mì trong 10 phút

Với khả năng ăn khỏe như thế này, anh chàng đã khiến nhiều người tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Với khả năng ăn khỏe như thế này, anh chàng đã khiến nhiều người tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Xuất hiện

Xuất hiện

Xuất hiện

Sốc với chi phí khủng cho cuộc đại phẫu để thành AngelaBaby

Sốc trước sinh vật kì dị có hàm răng... mọc trên đầu

Cộng đồng mạng

Ăn 50 bát mì

Ăn khỏe

Clip sốc

Thánh ăn