Sốc: Tinh tinh xổng chuồng đu dây điện ở Nhật Bản

16/04/2016, 07:00 GMT+07:00

Cha cha, chú tinh tinh xổng chuồng từ sở thú Yagiyama ở Sendai, Nhật Bản đã trèo lên cột điện suốt hai giờ đồng hồ trước khi được cứu giúp.

Cha cha - chú tinh tinh xổng chuồng từ sở thú Yagiyama ở Sendai, Nhật Bản đã trèo lên cột điện suốt hai giờ đồng hồ trước khi được cứu giúp. Chú tinh tinh chẳng biết làm cách nào mà đã thoát khỏi sở thú và thản nhiên đi dạo trên hệ thống dây điện cao thế một cách... sảng khoái.

Nguồn: Kutv

Sốc: Tinh tinh xổng chuồng đu dây điện ở Nhật Bản

Sốc: Tinh tinh xổng chuồng đu dây điện ở Nhật Bản

Sốc: Tinh tinh xổng chuồng đu dây điện ở Nhật Bản