Sốc nặng với "Anh không đòi quà" phiên bản Sapa lạnh nổi gai ốc

Sapa vừa mới có tuyết rơi thì "thánh nhân" đã xuất hiện rồi. Liệu có ai đủ can đảm làm như anh chàng này không?

Sapa vừa mới có tuyết rơi thì "thánh nhân" đã xuất hiện rồi. Liệu có ai đủ can đảm làm như anh chàng này không?

Giữa trời tuyết rơi âm độ, nam thanh niên dũng cảm vừa đi vừa tái hiện lại MV "Anh không đòi quà" nổi tiếng 1 thời.

Nguồn: haivl

Sốc nặng với

Sốc nặng với

Sốc nặng với

Xúc động hình ảnh cha cõng con sơn cầu dưới trời rét 1 độ ở SaPa

Đã xuất hiện tuyết rơi ở Sapa, miền Bắc đang rét đậm

Sapa

Mưa tuyết ở Sapa

Tuyết rơi ở Sapa

anh không đòi quà

cover