SO SÁNH ĐIỂM THI

SO SÁNH ĐIỂM THI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Từ ngày 1/11, giáo viên không được tự ý so sánh học sinh khi đánh giá

Từ ngày 1/11, giáo viên không được tự ý so sánh học sinh khi đánh giá

Học đường

Một số chính sách về công chức, viên chức bắt đầu có hiệu lực từ 1/11, trong đó điểm thu hút nhất là giáo viên sẽ không được tự ý so sánh kết quả của học sinh.

Xem thêm