Số phận mỉm cười với chú chó có khuôn mặt dị dạng bẩm sinh

10/03/2017, 15:03 GMT+07:00

Sinh ra đã mang khuôn mặt dị dạng, chú chó bất hạnh này đã bị những người gây giống bỏ rơi. Vì họ không thể bán được nó cho khách hàng.

Sinh ra đã mang khuôn mặt dị dạng, chú chó bất hạnh này đã bị những người gây giống bỏ rơi. Vì họ không thể bán được nó cho khách hàng. Cuối cùng nó bị đưa đến trung tâm thu giữ động vật vô thừa nhận và suýt thì bị tiêm thuốc trợ tử. May mắn cho Picasso là Trung tâm Cứu trợ Luvable Dog đã nhìn thấy ảnh của nó và "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên"...

 Nguồn: Internet