SNSD vào danh sách những ngôi sao quyền lực nhất làng giải trí 2014

06/09/2014, 16:00 GMT+07:00

Cùng với những ngôi sao khác như PSY, Yoo Jaesuk, Kim Soohyun, Jun Jihyun... SNSD vừa được công nhận là một trong những ngôi sao quyền lực.

Cùng với những ngôi sao khác như PSY, Yoo Jaesuk, Kim Soohyun, Jun Jihyun... SNSD vừa được công nhận là một trong những ngôi sao quyền lực làng giải trí Hàn Quốc 2014.