SM và YG kiếm được bao nhiêu tiền trong năm 2012?

05/03/2013, 08:30 GMT+07:00

SM Entertainment vẫn giữ vững vị trí "anh cả" trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

SM Entertainment vẫn giữ vững vị trí "anh cả" trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.
 
Hai ông lớn của K-Pop là SM Entertainment YG Entertainment vừa công bố kết quả hoạt động tài chính (doanh số, thu nhập, lãi ròng) của mình trong năm 2012. Những con số này dựa trên kết quả kiểm toán của một công ty kiểm toán độc lập (nhằm đưa ra báo cáo với các cổ đông).
 
SM Entertainment vẫn tiếp tục chứng tỏ hiệu quả kinh doanh hàng đầu ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc của mình. Trong năm 2012, doanh số các ngôi sao của SM mang về cho công ty là 154 triệu USD (khoảng 3.204 tỉ đồng), tăng 53,5% so với năm 2011. Sau khi trừ ra chi phí nhân sự và sản xuất, thu nhập năm 2012 của SM là 44 triệu USD (915 tỉ đồng), tăng 133,2% so với năm 2011. Lợi nhuận ròng của công ty sau khi trừ đi mọi chi phí tăng 125,4%, đạt 34 triệu USD (khoảng 707 tỉ đồng).
 
 
Trong khi đó, YG Entertainment đạt doanh số 91 triệu USD (khoảng 1.893 tỉ đồng), tăng 59,4% so với năm ngoái. Trừ ra chi phí nhân công và sản xuất, YG còn thu về được 17 triệu USD (khoảng 353,7 tỉ đồng). Trong đó, lợi nhuận ròng tăng 45,4%, đạt 15,6 triệu USD (khoảng 324,6 tỉ đồng).
 
 
Riêng JYP Entertainment hiện vẫn chưa công bố kết quả tài chính năm 2012.