SM tuyên bố SNSD chính thức hoạt động với 8 thành viên

30/09/2014, 12:00 GMT+07:00

Sau một vài giờ im lặng, cuối cùng SM cũng đưa ra tuyến bố chính thức về tin đồn rời khỏi nhóm của Jessica.

Đại diện công ty đã đăng tải một thông báo và nói rằng kể từ bây giờ SNSD sẽ hoạt động với 8 thành viên và việc Jessica rời nhóm là do quyết định của cô ấy.

SM tuyên bố:

"Xin chào. Đây là SM Entertainment.

Chúng tôi muốn giải thích về những dòng chia sẻ của Jessica trên weibo vào sáng nay. Từ bây giờ đến mùa xuân sắp tới, vì lý do cá nhân của mình, cô ấy đã thông báo với chúng tôi rằng (sẽ) chỉ phát hành duy nhất một album với SNSD. Sau đó dừng hẳn mọi hoạt động cùng nhóm.

Với sự thông báo đột ngột của Jessica, công ty và các thành viên SNSD đã cố gắng hết sức để tìm ra một hướng giải quyết để SNSD có thể tiếp tục hoạt động theo hướng tốt nhất có thể. Tuy nhiên, trong bối cảnh đàm phán khá gay gắt và bất đồng quan điểm giữa Jessica và công ty khi cô ấy bắt đầu muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng. Mặc dù cuộc tranh luận vẫn đang được diễn ra nhưng thật đáng tiếc khi sự việc phải đi đến bước này.

Vì vậy, công ty không còn sự lựa chọn nào nên phải xúc tiến kế hoạch quảng bá SNSD với 8 thành viên sớm hơn dự định. Từ bây giờ trở đi, công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ và quản lý 8 thành viên SNSD và hoạt động cá nhân của Jessica"