SlateBook x2

Loạt bài viết về SlateBook x2 - YAN - Your Adventure Now

HP ra mắt SlateBook x2

Chạy hệ điều hành Android, SlateBook x2 đánh dấu một bước chuyển biến lớn của HP và của cả ngành công nghiệp PC.

Xem thêm