SlateBook x2

SLATEBOOK X2 - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: HP ra mắt SlateBook x2

HP ra mắt SlateBook x2

Đỉnh

Chạy hệ điều hành Android, SlateBook x2 đánh dấu một bước chuyển biến lớn của HP và của cả ngành công nghiệp PC.

Xem thêm