sinh vật trong suốt

SINH VẬT TRONG SUỐT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bí ẩn nào đứng sau con tôm hùm trong suốt hiếm cực độ đang gây bão mạng?

Bí ẩn nào đứng sau con tôm hùm trong suốt hiếm cực độ đang gây bão mạng?

Khám phá

Theo các chuyên gia hải dương học, màu sắc trong suốt ở tôm hùm phải gọi là hiếm cực độ!

Xem thêm