Siêu nhí triệu lượt xem An Khang khiến Trấn Thành, Việt Hương "điên đảo"

17/01/2016, 22:25 GMT+07:00

An Khang tiếp tục làm Trấn Thành, Việt Hương vô cùng thích thú. Cậu bé chỉ cần 1 tiết mục đã chinh phục được 3 vòng liên tục.

An Khang tiếp tục làm Trấn Thành, Việt Hương vô cùng thích thú. Cậu bé chỉ cần 1 tiết mục đã chinh phục được 3 vòng liên tục.

Theo nguồn: htv.com.vn

Siêu nhí triệu lượt xem An Khang khiến Trấn Thành, Việt Hương

Siêu nhí triệu lượt xem An Khang khiến Trấn Thành, Việt Hương

Siêu nhí triệu lượt xem An Khang khiến Trấn Thành, Việt Hương