Siêu mẫu tài năng Lệ Quyên đẹp sắc sảo chiều thu

20:00 21/11/2013

Siêu mẫu tài năng 2013 Lệ Quyên khoe nét đẹp sắc sảo của mình với trang phục ấn tượng trong một chiều thu nhuộm nắng.

Siêu mẫu tài năng Ngọc Quyên đẹp sắc sảo chiều thu

Siêu mẫu tài năng Ngọc Quyên đẹp sắc sảo chiều thu

Siêu mẫu tài năng Ngọc Quyên đẹp sắc sảo chiều thu

Siêu mẫu tài năng Ngọc Quyên đẹp sắc sảo chiều thu

Siêu mẫu tài năng Ngọc Quyên đẹp sắc sảo chiều thu

Siêu mẫu tài năng Ngọc Quyên đẹp sắc sảo chiều thu

Siêu mẫu tài năng Ngọc Quyên đẹp sắc sảo chiều thu

Siêu mẫu tài năng Ngọc Quyên đẹp sắc sảo chiều thu

Siêu mẫu tài năng Ngọc Quyên đẹp sắc sảo chiều thu

Siêu mẫu tài năng Ngọc Quyên đẹp sắc sảo chiều thu

Siêu mẫu tài năng Ngọc Quyên đẹp sắc sảo chiều thu

Siêu mẫu tài năng Ngọc Quyên đẹp sắc sảo chiều thu

Siêu mẫu tài năng Ngọc Quyên đẹp sắc sảo chiều thu

Model: Siêu mẫu tài năng Lệ Quyên
Make up: Phúc Nguyễn
Photographer: Joe
Costume: Hoàng Minh Hà