shipper mua nhầm 2 ly chè

SHIPPER MUA NHẦM 2 LY CHÈ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Mua hơn 20 ly chè, chỉ vì nhầm món 2 ly mà khách bắt shipper đổi lại cho bằng được

Mua hơn 20 ly chè, chỉ vì nhầm món 2 ly mà khách bắt shipper đổi lại cho bằng được

Cộng đồng mạng

Mặc dù mua nhầm 2 ly chè cho khách và bị bắt đổi lại cho bằng được, nhưng anh shipper vẫn được nhiều người tỏ ra đồng cảm trước sự cố không may này.

Xem thêm