Shinee xuất hiện ấn tượng đầy cuốn hút trên tạp chí Arena

20/09/2013, 12:00 GMT+07:00

Các thành viên của nhóm nhạc Shinee đã xuất hiện đầy ấn tượng đầy cuốn hút với tone màu đen trắng trên tạp chí Arena Homme+.

Các thành viên của nhóm nhạc Shinee đã xuất hiện đầy ấn tượng đầy cuốn hút với tone màu đen trắng trên tạp chí Arena Homme+.

Shinee xuất hiện ấn tượng đầy cuốn hút trên tạp chí Arena

Shinee xuất hiện ấn tượng đầy cuốn hút trên tạp chí Arena

Shinee xuất hiện ấn tượng đầy cuốn hút trên tạp chí Arena

Shinee xuất hiện ấn tượng đầy cuốn hút trên tạp chí Arena

Shinee xuất hiện ấn tượng đầy cuốn hút trên tạp chí Arena

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về: baicongtac@yan.vn