Shin So Yul

SHIN SO YUL - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Các diễn viên của Reply 1997 sẽ xuất hiện trong Reply 1994

Các diễn viên của Reply 1997 sẽ xuất hiện trong Reply 1994

Bài viết

Do sự thành công ngoài mong đợi, nên dàn diễn viên Reply 1997 đã được tvN đã gửi lời mời tham gia Reply 1994.

Xem thêm