Selena Gomez "câm lặng" khi bị hỏi về Justin Bieber

24/07/2013, 00:00 GMT+07:00

Trong khi tình cảm của cả hai vẫn đang "dở dở ương ương" thì các chương trình phỏng vấn đua nhau hỏi Selena về những vấn đề của Justin. Không hiểu vì sao khi bị hỏi Selena lại cảm thấy không thoải mái.

Trong khi tình cảm của cả hai vẫn đang "dở dở ương ương" thì các chương trình phỏng vấn đua nhau hỏi Selena về những vấn đề của Justin. Không hiểu vì sao khi bị hỏi Selena lại cảm thấy không thoải mái.