Selena Gomez bắt tay với Taylor swift để viết ca khúc về Justin Bieber

22/04/2013, 16:59 GMT+07:00

Selena Gomez thừa nhận rằng cô ấy đã nhờ đến sự giúp đỡ của Taylor Swift để viết một ca khúc nói về sự tan vỡ của mình với Justin Bieber.

Selena Gomez  thừa nhận rằng cô ấy đã nhờ đến sự giúp đỡ của Taylor Swift để viết một ca khúc nói về sự tan vỡ của mình với Justin Bieber. Có vẻ Selena sắp bước theo con đường của Taylor Swift, và Justin sẽ được gia nhập hội “Những bạn trai cũ vinh dự được xuất hiện trong bài hát của tôi” mà Taylor Swift đã sáng lập.