Sẽ ra sao nếu có một hố đen nằm trong túi bạn?

18/07/2015, 20:37 GMT+07:00

Hố đen dù chỉ bé bằng một đồng xu hay chỉ nặng bằng một đồng xu thì cũng đủ giết chết bạn rồi đấy!

Hố đen dù chỉ bé bằng một đồng xu hay chỉ nặng bằng một đồng xu thì cũng đủ giết chết bạn rồi đấy!

 

CTV - Kurz Gesagt - In a Nutshell (Theo SKCĐ)