Sẽ như thế nào nếu tình yêu đơn phương không được đền đáp?

07/01/2016, 18:48 GMT+07:00

Khi lỡ yêu người bạn thân, và đó chỉ là tình đơn phương, bạn sẽ giải quyết như thế nào?

Khi lỡ yêu người bạn thân, và đó chỉ là tình đơn phương, bạn sẽ giải quyết như thế nào?

MV nhạc Thái "Hãy chỉ là bạn" cũng chính là tiếng nói đồng cảm cho những ai đang lỡ mắc phải tình đơn phương với người bạn thân.

Theo nguồn: Mì Official

Sẽ như thế nào nếu tình yêu đơn phương không được đền đáp?

Sẽ như thế nào nếu tình yêu đơn phương không được đền đáp?

Sẽ như thế nào nếu tình yêu đơn phương không được đền đáp?