Sẽ như thế nào nếu không còn trọng lực?

23/01/2015, 08:00 GMT+07:00

Trải nghiệm không trọng lực, không còn lực hút trái đất rất đáng để thử.

Trải nghiệm không trọng lực, không còn lực hút trái đất rất đáng để thử. Nhờ điều kiện không trọng lực mà người ta đã khám phá ra nhiều bí mật khoa học.