SchoolTV || Tập 11: Diệu Nhi Trở Lại (Con Gái Có Quyền Điệu 1) | Official

11/05/2016, 12:43 GMT+07:00

Sự trở lại của cô bạn Diệu Nhi trong tập Tập 4 sẽ mang những tình huống éo le gì đến với cô Khánh và các học trò ở Tập 11 này đây?

Sự trở lại của cô bạn Diệu Nhi trong tập Tập 4 sẽ mang những tình huống éo le gì đến với cô Khánh và các học trò ở Tập 11 này đây? 

"Cũ người, mới ta." cô bạn học sinh mới trong tập 4 là Diệu Nhi, nay đã quay trở lại với lớp học của cô giáo Khánh với tính cách hoàn toàn khác biệt. Hãy xem ngay Tập 11 cùng những tình huống "dở khóc dở cười" do cô bạn đặc biệt nhưng cá biệt này gây ra cho cô trò lớp 12C8 nhé!

SchoolTV || Tập 11: Diệu Nhi Trở Lại (Con Gái Có Quyền Điệu 1) | Official

SchoolTV || Tập 11: Diệu Nhi Trở Lại (Con Gái Có Quyền Điệu 1) | Official

SchoolTV || Tập 11: Diệu Nhi Trở Lại (Con Gái Có Quyền Điệu 1) | Official

Theo nguồn: YanTV