SchoolTV || Tập 2: Tác Chiến Dự Giờ

05/05/2016, 14:30 GMT+07:00

Đủ thứ chiêu trò dù đã được cô Giáo Khánh "dằn mặt" trước để tiết học diễn ra thuận lợi song không biết bộ sậu có "phản cô giáo Khánh"?

Đủ thứ chiêu trò dù đã được cô Giáo Khánh "dằn mặt" trước để tiết học diễn ra thuận lợi song không biết bộ sậu có "phản cô giáo Khánh"?

Sau một thời gian nỗ lực chuẩn bị SchoolTV đã trở lại và tình huống mới được khai thác là Tiết Dự Giờ. Với sự xuất hiện của Hồ Vĩnh Khoa trong vai thầy giáo dự giờ, liệu cô giáo Khánh có hoàn thành tiết dự giờ như ý nguyện hay 7 cô cậu học trò lắm chiêu sẽ phá hoại tất cả? 

SchoolTV || Tập 2: Tác Chiến Dự Giờ

SchoolTV || Tập 2: Tác Chiến Dự Giờ

SchoolTV || Tập 2: Tác Chiến Dự Giờ

Theo nguồn: Yantv