Sau tất cả, liệu rằng chúng ta có thể quay về với nhau?

21/01/2016, 19:00 GMT+07:00

Yêu nhau rồi chia tay, liệu rằng sau tất cả, chúng ta còn có thể quay lại cùng nhau?

Yêu nhau rồi chia tay, liệu rằng sau tất cả, chúng ta còn có thể quay lại cùng nhau?

Đoạn phim ca nhạc được lồng hit "Sau tất cả" sẽ đem lại cho bạn nhiều cảm xúc khó tả.

Theo nguồn: 海蝶音樂

Sau tất cả, liệu rằng chúng ta có thể quay về với nhau?

Sau tất cả, liệu rằng chúng ta có thể quay về với nhau?

Sau tất cả, liệu rằng chúng ta có thể quay về với nhau?