Sát giờ G, thí sinh lưu ý thời gian biểu kì thi THPT QG 2017

22:15 21/06/2017

22-24/6 sắp tới sẽ diễn ra kì thi THPT Quốc gia 2017, thông tin chi tiết về thời gian biểu diễn ra kì thi đã được công bố cụ thể.

Năm nay trừ Ngữ văn, 8 môn còn lại thi trắc nghiệm. Đây cũng là năm đầu tiên Bộ Giáo dục đưa Giáo dục công dân vào kỳ thi THPT Quốc gia, bên cạnh các môn truyền thống: Toán, Ngoại ngữ, Lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa.

Do thi trắc nghiệm, thời gian làm bài được rút ngắn (Toán 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút, các môn còn lại 50 phút), tổng thời gian thi THPT quốc gia giảm còn 2 ngày rưỡi, thay vì 4 ngày như trước.

Theo ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), tài liệu về thời gian biểu của từng buổi thi chỉ là tài liệu mang tính chất hướng dẫn, các đơn vị chủ trì các cụm thi có quyền điều chỉnh cho phù hợp. Tuy nhiên, thời gian phát đề thi và thời gian làm bài của từng bài thi, từng môn thi thành phần của các bài thi tổ hợp là phải tuân thủ đúng qui định.


Vào hôm nay 21/6, các thí sinh đã được nghe phổ biến quy chế thi đồng thời điều chỉnh sai sót thông tin (nếu có).
Vào hôm nay 21/6, các thí sinh đã được nghe phổ biến quy chế thi đồng thời điều chỉnh sai sót thông tin (nếu có).

Cụ thể, thời gian biểu được sắp xếp như sau.

Sáng 22/6 – Bài thi Ngữ Văn

6g30-7g00: Cán bộ coi thi (CBCT) nhận giấy thi, giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi, đánh số báo danh vào bàn của thí sinh. Sau đó, thí sinh sẽ được gọi vào phòng thi để đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

7g00-7g25: Một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi. Trong khi đó, một CBCT khác kí tên vào giấy thi, giấy nháp; phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên giấy thi.

7g25-7g30: CBCT cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ kí của 2 thí sinh.

7g30-7g35: CBCT mở túi đựng đề thi, phát đề thi cho thí sinh và yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi.

7g35: Bắt đầu tính giờ làm bài.

9g20: CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

9g35: Hết giờ làm bài. CBCT thu bài thi của thí sinh, yêu cầu thí sinh kí vào Phiếu thu bài thi (ghi rõ số tờ làm bài).


Việc nắm rõ thời gian biểu của kì thi giúp các em không mang tâm lí bỡ ngỡ.
Việc nắm rõ thời gian biểu của kì thi giúp các em không mang tâm lí bỡ ngỡ.

Chiều 22/6 – Bài thi Toán

13g30-14g00: Cán bộ coi thi (CBCT) nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi, đánh số báo danh vào bàn của thí sinh. Sau đó, thí sinh sẽ được gọi vào phòng thi để đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

14g00-14g15: Một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi. Đồng thời, một CBCT kí tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp, sau đó phát phiếu TLTN và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu.

14g15-14g20: CBCT cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ kí của 2 thí sinh.

14g20-14g30: CBCT mở túi đựng đề thi, phát đề thi cho thí sinh và yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi, ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

14g30: Bắt đầu tính giờ làm bài.

15g45: CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

16g: Hết giờ làm bài. CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh, yêu cầu thí sinh kí vào Phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).


Với môn Toán các em sẽ thi dưới hình thức trắc nghiệm.
Với môn Toán các em sẽ thi dưới hình thức trắc nghiệm.

Chiều 23/6 – Bài thi Ngoại ngữ

13g30-14g00: Cán bộ coi thi (CBCT) nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi, đánh số báo danh vào bàn của thí sinh. Sau đó, thí sinh sẽ được gọi vào phòng thi để đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

14g00-14g15: Một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi. Đồng thời, một CBCT kí tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp, sau đó phát phiếu TLTN và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu.

14g15-14g20: CBCT cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ kí của 2 thí sinh.

14g20-14g30: CBCT mở túi đựng đề thi, phát đề thi cho thí sinh và yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi, ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

14g30: Bắt đầu tính giờ làm bài.

15g15: CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

15g30: Hết giờ làm bài. CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh, yêu cầu thí sinh kí vào Phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).


Môn thi ngoại ngữ sẽ diễn ra vào ngày 23/6.
Môn thi ngoại ngữ sẽ diễn ra vào ngày 23/6.

Sáng 23/6, sáng 24/6 – Bài thi Tổ hợp

6g30-7g00: Cán bộ coi thi (CBCT) nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi, đánh số báo danh vào bàn của thí sinh. Sau đó, thí sinh sẽ được gọi vào phòng thi để đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

7g00-7g25: Một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi. Đồng thời, một CBCT kí tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp, sau đó phát phiếu TLTN và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu.

7g25-7g30: CBCT cắt bì ngoài đựng các đề thi của bài thi tổ hợp; cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi. Sau đó, CBCT lập biên bản xác nhận có chữ kí của 2 thí sinh.

7g30-7g40: CBCT mở túi đựng đề thi môn Vật lí ( hoặc Lịch sử) và phát đề thi cho thí sinh theo trật tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Sau đó, CBCT yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

7g40: Bắt đầu tính giờ làm bài môn Vật lí (hoặc Lịch sử).

8g15: Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Vật lí (hoặc Lịch sử).

8g30: Hết giờ làm bài thi môn Vật lí (hoặc Lịch sử). CBCT thu đề thi môn Vật lí (hoặc Lịch sử), giấy nháp của thí sinh. Sau đó, CBCT cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi Hóa học (hoặc Địa lí), sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ kí của 2 thí sinh.

8g40-8g50: CBCT mở túi đựng đề thi môn Hóa học (Địa lí) và phát đề thi cho thí sinh theo trật tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Sau đó, CBCT yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được.

8g50: Bắt đầu tính giờ làm bài môn Hóa học (hoặc Địa lí).

9g25: CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Hóa học (hoặc Địa lí).

9g40: Hết giờ làm bài thi môn Hóa học (hoặc Địa lí). CBCT thu đề thi môn Hóa học (hoặc Địa lí), giấy nháp của thí sinh. Sau đó, CBCT cCho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi môn Sinh học (hoặc Giáo dục công dân), sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ kí của 2 thí sinh.

9g50-10g00: CBCT mở túi đựng đề thi môn Sinh học (hoặc Giáo dục công dân) và phát đề thi cho thí sinh theo trật tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Sau đó, CBCT yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được.

10g00: Bắt đầu tính giờ làm bài môn Sinh học (hoặc Giáo dục công dân).

10g35: CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Sinh học (hoặc Giáo dục công dân).

10g50: Hết giờ làm bài thi. CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh kí vào Phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).


Với phần thi tổ hợp các thí sinh có 50 phút làm bài.
Với phần thi tổ hợp các thí sinh có 50 phút làm bài.

Chiều hôm nay (21/6), trên cả nước có khoảng 866.000 thí sinh làm thủ tục dự thi và đính chính sai sót (nếu có). Năm nay, có khoảng 866.000 thí sinh dự kì thi THPT Quốc gia, có hơn 643.000 (75%) thí sinh thi để lấy kết quả xét tuyển đại học. Trong khi đó, chỉ tiêu của các trường đại học, cao đẳng sư phạm cả nước là hơn 392.000 (giảm 30.000 so với năm trước).

Ảnh: Internet.