Sao Việt định nghĩa thế nào về "nhà"?

18/06/2015, 20:44 GMT+07:00

Hãy cùng xem những nghệ sĩ của chúng ta định nghĩa thế nào là "Nhà" trong mắt họ nhé!

Hãy cùng xem những nghệ sĩ của chúng ta định nghĩa thế nào là "Nhà" trong mắt họ nhé!

"Nhà" Là nơi chỉ cần tiếng bước chân là đủ nhận ra nhau. "Nhà" là nơi có mẹ cằn nhằn chuyện vặt vào đúng 7 giờ 30 mỗi ngày. Nói cách khác, không có định nghĩa “Nhà” chuẩn.

Bất cứ nơi nào mà con người ở đó chia sẻ với nhau những giá trị chung, những thói quen hay thậm chí những điều nhỏ nhặt nhất như tiếng bước chân thân thuộc, nơi đó xứng đáng được gọi là “Nhà”. Và trên hết, “Nhà” là nơi có hạnh phúc sẻ chia.