Sao phim Châu Tinh Trì ngày ấy - bây giờ ra sao?

10/12/2015, 17:40 GMT+07:00

Mỗi người trong số họ đều có những số phận khác nhau. Người sự nghiệp khởi sắc, người lại ngày càng lụn bại về sức khỏe và tiền bạc.

Không giống nhiều tác phẩm điện ảnh khác, trong phim của Châu Tinh Trì, dàn diễn viên phụ đóng vai trò cực kì quan trọng làm nên thành công. Theo thời gian, mỗi người trong số họ đều có những số phận khác nhau. Người sự nghiệp khởi sắc, người lại ngày càng lụn bại về sức khỏe và tiền bạc.

Sao phim Châu Tinh Trì ngày ấy - bây giờ ra sao?

Sao phim Châu Tinh Trì ngày ấy - bây giờ ra sao?

Sao phim Châu Tinh Trì ngày ấy - bây giờ ra sao?