Sao nữ KPop nào là con một?

27/12/2013, 08:00 GMT+07:00

Cùng điểm xem những sao nữ nào của KPop là "bảo bối duy nhất" của bố mẹ?

Cùng điểm xem những sao nữ nào của KPop là "bảo bối duy nhất" của bố mẹ?


Nicole- Gyuri (KARA)
Min (miss A)
Min (miss A)
Eunjung (T-ara)
Eunjung (T-ara)
Victoria f(x)
Victoria f(x)
Lizzy và Nana (After School)
Lizzy và Nana (After School)
Yura (Girl's Day)
Yura (Girl's Day)
Yoobin và Sunye (Wonder Girls)
Yoobin và Sunye (Wonder Girls)